hverdagen under krigen b vare komfyrherder og aristoteles